Gratis veranderen voornaam, is dat mogelijk?

We krijgen regelmatig de vraag of een gratis (door de overheid betaalde) naamswijziging mogelijk is.

Het antwoord daarop is dat dat bij uitzondering mogelijk is, indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en er een aantoonbare noodzaak bestaat voor het wijzigen van een voornaam. Daarnaast moeten de kosten zoals eigen bijdrage en griffierechten door uw gemeente worden vergoed door een aanvraag bijzondere bijstand.

De noodzaak voor de wijziging van de voornaam moet wel worden bewezen waarmee de ernst komt vast te staan. Dan kan door bijvoorbeeld een verklaring van een psychiater of mogelijk psycholoog.