kosten naamswijziging


Kosten wijziging voornaam


Hoeveel kost een naamswijziging?

Voor een naamswijziging rekenen wij een bedrag van 364 euro inclusief BTW. Daar komt nog griffierecht bij voor behandeling van uw verzoek door de rechtbank. De griffierechten voor een natuurlijk persoon bedragen 309 euro (2021, zie deze link). Een groot deel van de kosten komt dus voort uit de kosten voor de rechtbank.

Voor het in te dienen verzoek zijn tevens uittreksels nodig:

  • BRP-uittreksel van uzelf (met vermelding van alle nationaliteiten, dan wel Burgerservicenummer). Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente en dient een origineel exemplaar te zijn, welke niet ouder is dan 3 maanden op de datum dat het verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend;

  • een authentiek afschrift van uw geboorteakte, gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan 3 maanden op de datum dat het verzoekschrift wordt ingediend;

Als sprake is van een voornaamswijziging van een kind kunnen meerdere uittreksels nodig zijn, van zowel de ouders als van het betreffende kind/kinderen

Hoeveel kosten uittreksels van de gemeente?

Gemeenten brengen wisselende bedragen in rekening voor het verstrekken van uittreksels. Zo kost een uittreksel BRP in Amsterdam 21 euro (2020), in Utrecht 17 euro (2020). De meeste gemeenten vragen voor uittreksels soortgelijke bedragen. Afhankelijk van uw situatie kunnen meerdere uittreksels nodig zijn. In veel gevallen kunt u de uittreksels ook online aanvragen en afrekenen bij uw gemeente.

Wilt u liever dat wij de uittreksels voor u opvragen? Dat kan, wij brengen dan wel aanvullende kosten in rekening (42 euro) voor de administratie. Die nota moet u vooraf voldoen.


Let op: de rechtbank neemt geen uittreksels in behandeling die ouder zijn dan 3 maanden!

Rekenvoorbeeld:

U wilt een wijziging aanvragen voor uw eigen voornaam. Dat kost u 364 euro voor het verzoekschrift en 309 euro aan griffierechten voor de rechtbank. U vraagt zelf 2 uittreksels aan en stuurt die naar ons toe. Dat kost u 2 x 17 euro voor de uittreksels. De totale kosten bedragen in dat geval 707 euro.