Verbod gebruik achternaam door ex partner
  • Verbod gebruik achternaam

vanaf € 499,- (excl. btw en griffierechten).

Ook pro deo!

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kunnen u en uw partner elkaars achternaam over en weer gebruiken. In het voorbeeld op deze pagina kunnen Karel en Judith bijvoorbeeld besluiten op formele papieren en bijvoorbeeld op rijbewijs of paspoort te kiezen voor de naam Karel Marveld, Judith Marveld, Judith Marvel- Van Beek, maar andersom ook Karel Van Beek - Marveld. In wezen is iedere combinatie mogelijk, afhankelijk van de keuze van de partners.

Bij de gemeente registreert u op welke wijze u wilt worden aangesproken. Het is mogelijk om bij uw gemeente te laten vastleggen hoe u wilt worden aangesproken.

Ook na echtscheiding of ontbinding van het partnerschap blijft de mogelijkeid bestaan voor de partners om elkaars achternaam te blijven gebruiken. In de regel zullen de partners er al snel weer voor kiezen om de achternaam van de ex-partner te laten vervallen via een registratie bij de gemeente. In veel gevallen kan dat kostenloos.

Het gebruik van de achternaam van de ex-partner blijft dus officieel mogelijk, ook na scheiding. Veel mensen staan daar niet bij stil als de echtscheidingsbeschikking formeel is ingeschreven bij de gemeente. Dat is overigens weer anders als de ex partner hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat.

Het voeren van de oude achternaam van een ex parter is toegestaan. Het is echter mogelijk om een verbod te vragen van het gebruik van uw achternaam door de ex-partner . Volgens artikel 1:9 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek kan bij echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap de gewezen echtgenoot of partner wanneer daartoe "gegronde redenen bestaan" de ex de bevoegdheid ontnemen om de achternaam te voeren. Daarvoor geldt wel dat er geen sprake moet zijn van kinderen (afstammelingen in de wet).

Het wetboek bepaalt dus dat er 'gegronde redenen' moeten zijn om een gebruiksverbod te bepalen. Welke redenen dat zijn wordt niet nader aangegeven, maar er wel een goede reden zijn voor een dergelijk verzoek. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan verwarring over het naamgebruik, bijvoorbeeld als een ex-partner zakelijk hinder ondervindt door het blijven gebruiken van de achternaam. Ook andere hinderingen zijn als reden aan te geven als reden voor het verzoek.

Is er sprake van een ernstige hinder door het gebruik van de achternaam? Dan kan de rechtbank worden verzocht een dwangsom op te leggen voor iedere periode dat de achternaam toch wordt gebruikt.

Wijzigen achternaam kind

Voor het bepalen van de achternaam van een kind moeten beide ouders akkoord gaan als zij ook beide gezaghebbend zijn. Komen beide ouders er niet uit over welke achternaam er in geval van scheiding door het kind moet of kan worden gebruikt, dan kan ook daarvoor de rechter worden benaderd in een verzoekschrift.

Kosten procedure

De kosten voor het indienen van een verzoek om de achternaam niet meer te (mogen) gebruiken bedragen 499 euro ex btw (603 inclusief btw). Daarvoor stellen wij uw verzoekschrift op. De rechtbank rekent daarnaast nog griffierechten (309 euro in 2021). Bepaalt de rechtbank een behandeling ter zitting, waarbij beide partijen gehoord worden? Dan rekenen we een extra bedrag van 199 euro ex btw en een reiskostenvergoeding van 25 cent per kilometer.

Komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp? Dan kunnen deze kosten lager uitvallen, in de regel geldt dan een eigen bijdrage en een verlaagd griffierecht (85 euro). Er geldt ook geen toeslag voor een behandeling ter zitting of reiskosten. Voor meer informatie over de kosten voor een pro deo rechtszaak kijkt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand .

Meer weten? Neem contact op via het contactformulier of bel 085 - 822 3082. Wij werken landelijk.